Hvězdy z hotelu Palace

Datum a čas:
20.02.2016 od 19:00 hodin
Místo:
Představení zrušeno
Scéna:
Komorní scéna
Vstupné:
180 Kč
Poznámka:
Vstupenky již v prodeji na www.cbsystem.cz nebo na 723 480 229

Zdeněk Pikl
(Willi Clark)

Aleš Chrt
(Al Lewis)

Luděk Šindelář
(Williho synovec Ben)